Què és el Comerç Just?


El Comerç Just és un sistema comercial solidari i alternatiu al convencional que persegueix el desenvolupament dels pobles i la lluita contra la pobresa. Es basa en:


-Salaris dignes: condicions laborals i salaris adequats per als productors del Sud que els permetin viure amb dignitat.

-No explotació infantil: els productes no han estat elaborats per nens o nenes.

-Igualtat entre homes i dones: ambdós reben un tracte i una retribució econòmica equitativa.

-Respecte al medi ambient: els articles es fabriquen a través de pràctiques respectuoses amb l’entorn en què es produeixen.

-Drets laborals: el Comerç Just contribueix al desenvolupament sostenible oferint millors condicions comercials i vetllant pels drets laborals dels productors i treballadors marginats, particularment al Sud.


El Comerç Just constitueix, a més, un moviment internacional format per organitzacions del Sud i del Nord. El seu objectiu és millorar l’accés al mercat dels productors més desfavorits i canviar les injustes regles del comerç internacional que consoliden la pobresa i la desigualtat mundial.Per això, el Comerç Just impulsat per diverses organitzacions i entitats a Catalunya, és una contribució important al desenvolupament dels països del Sud i promou un comerç internacional més just.