El Programa de Solidaritat i Cooperació

L'any 1995 es creà, a l'Ajuntament del Prat, la Regidoria de Solidaritat i Cooperació, si bé aquest Ajuntament ha estat sempre sensible als temes de solidaritat i, de fet, es treballaven des d'altres regidories.

Els objectius generals de la Regidoria han estat enfortir la solidaritat i la cooperació amb els països més pobres, per tal d'aconseguir un món més humà, més equitatiu i més just, intentant reduir les desigualtats entre països del Nord i del Sud. Al mateix temps, treballa per sensibilitzar la ciutadania del Prat en vers una cultura de la pau i la solidaritat, animant-los a adquirir una posició activa, eina fonamental per a la construcció d'un món millor, més just i on imperin la igualtat i el respecte mutu entre les persones.

Dins el Programa de Solidaritat i Cooperació existeix la Comissió El Prat Solidari, que és un òrgan de participació ciutadana que té com a finalitat treballar, de forma directa, per la solidaritat i la cooperació amb els països del Sud.

El seu mètode de treball es basa en el compromís ciutadà, en les decisions consensuades i la transparència dels recursos.

La Comissió El Prat Solidari la presideix l'alcalde del Prat i la formen representants de les ONG o entitats ciutadanes que treballen per la solidaritat i representants dels grups polítics municipals.

També, des de la Regidoria de Promoció Ciutadana i Cooperació es potencia "El Racó del Món" un punt d'informació de solidaritat i cooperació a la ciutat i una botiga de comerç just que té un programa estable d'activitats de sensibilització.

Més informació sobre el Programa de Solidaritat i Cooperació aquí.